Investování do fondů je velice oblíbenou investicí. 


Investiční fond je způsob, jak investovat peníze jako součást skupiny společně s jinými investory s cílem mít finanční prospěch. Investiční fond je právnická osoba, může mít různou právní formu, nejčastěji jde asi o akciovou společnost, která získává prostředky pro investování z úpisů akcií, které nakupují investoři (investor je tedy akcionářem). Základní členění je na fondy kolektivního investování a fondy kvalifikovaných investorů, v České republice se řídí zákonem č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, přičemž specifickým investičním fondem je zahraniční investiční fond, který má sídlo v jiném státě než je Česká republika. Investiční fond může spravovat majetek samostatně nebo může jeho obhospodařování svěřit investiční společnosti.

Neoblíbenějšími fondy kolektivního investování jsou realitní fondy. 

Poraďte se s investičním poradcem. 

 

Poptat službu