Pojištění úrazu, nemoci nebo například výpadek příjmu. To vše Vám může krýt životní pojištění. 


Pojištění je důležité pro krytí výpadku příjmů nebo majektových či jiných škod.

 

Každý z nás by si měl uvědomit, že někdy v životě může přijít nečekaná situace. Například úraz v podobě zlomené nohy může být (například u živnostníka) dlouhodobým výpadkem příjmu. A to je pouze zlomená noha. 

Můžete mi spočítat kolik bych platil za pojištění?

Životní pojištění je taková pojistná smlouva mezi pojistníkem (klientem) a pojistitelem (pojišťovnou), ve které se pojistitel zavazuje zaplatit určenou peněžní částku pojištěné osobě v případě pracovní neschopnosti, doby nezbytného léčení úrazu, za trvalé následky úrazu, za hospitalizaci následkem úrazu, v případě invalidity 1., 2. nebo 3. stupně, závažných onemocnění a dalších připojištění nebo tuto částku zaplatit oprávněné (obmyšlené) osobě v případě úmrtí pojištěného. Pojištěný platí za tuto smlouvu v pravidelných dohodnutých intervalech pojistné.

Co je to životní/úrazové pojištění?

Pokud ještě nejste pojištěni, doporučujeme Vám to napravit. Čím dříve si smlouvu uzavřete tím méně budete platit. Měsíční platba pojistného je závislá na Vašem věku, Vašem zdravotním stavu, ale také podle toho v jakém odvětví pracujete. 

Pokud již pojištění máte, dejte si tu práci a každý rok až dva si nechte smlouvu zkontrolovat. Vaše životní situace se mění a proto se musí měnit i smlouva o pojištění. 

Chci kontrolu smluv

Smlouva životního pojištění kryje rizika, která Vám život může a nemusí připravit. V případě, že máte například hypotéku nebo jiný úvěr, tak by jste určitě takové pojištění měli mít. Nechcete tu přeci nechat rodinu samotnou a navíc s dluhem. Nepřejeme nikomu nic špatného, ale opravdu nikdy nevíte.

Životní pojištění dělíme na rizikové životní pojištění a investiční životní pojištění

Co vše kryje smlouva o životním pojištění?

 

Poptat službu