Pojištění majetku (auto, nemovitost, domácnost, podnik, atd.)


Co nestihne zařídit šťastná náhoda nebo strážný anděl, zůstane na vás. Kryjte se před riziky plynoucími z nepředvídatelných událostí a zabezpečte včas svůj majetek i sebe. Doma, v práci, na cestách.


Co je neživotní pojištění?
Do této skupiny patří všechny druhy pojištění, které nespadají do kategorie životního pojištění. Pomocí neživotního pojištění můžete pojistit svůj majetek, tedy dům, auto či domácnost, sjednat si však můžete také pojištění odpovědnosti za škodu či úrazové pojištění.

Pojištění majetku
Do této skupiny patří například pojištění domácnosti, pojištění nemovitosti, ale také třeba havarijní pojištění nebo pojištění finančních ztrát. V případě, že o svůj majetek přijdete vlivem neočekávaných událostí (krádež, vandalismus, katastrofa, výbuch apod.), sníží toto pojištění výdaje na pořízení nového majetku.

Pojištění osob
Kromě úrazového pojištění si můžete sjednat například také pojištění příjmů v době pracovní neschopnosti nebo cestovní pojištění. To kryje případná rizika spjatá s úrazem či onemocněním, ztrátou zavazadel a další nepředpokládané události, které vás mohou překvapit na cestách.

Pojištění odpovědnosti za škodu
Tento typ pojištění kryje rizika spjatá se škodou, kterou způsobil pojištěný. Může se třeba jednat o úraz či nemoc někoho jiného, zničení nějaké věci, ale také se toto pojištění vztahuje na škody, za které pojištěný odpovídá podle zákona. Do skupiny pojištění odpovědnosti patří i povinné ručení.

Mezi další typy neživotního pojištění patří například pojištění právní ochrany. Je vhodné pro klienty, kteří hájí své zájmy v soudním řízení. V takovém případě pojistka kryje soudní poplatky, náklady na znalecké posudky, odměny advokátů, případně další soudní náklady v případě neúspěšného soudního sporu.

Spolupracujeme s mnoha renomovanými pojišťovnami s bohatou tradicí a širokou nabídkou pojistných programů. Zprostředkujeme vám pojištění přesně na míru.

Kontaktujte nás