Bez geodeta se na stavbě neobejdete. 


V případě, že chcete začít stavět, potřebujete mimo spousty jiných profesí i tu, kterou na stavbě uvidíte pouze krátce, nicméně její role je nanejvýš důležitá. Na správném geodetickém zaměření stavby závisí veškeré další práce.

Geodetické práce ve stavebnictví je možno obecně rozdělit na dvě hlavní části:

Vytyčování
= činnost, při které se daný objekt na základě projektu či mapového podkladu umisťuje v terénu a vyznačuje se jeho rozměr a tvar. V minulosti se pro vytyčování hranic pozemků používal převážně termín vyměřování pozemků a občas se s tímto trochu zavádějícím termínem setkáváme i dnes.

Zaměřování
= činnost, kdy se skutečný stav stavebního objektu nebo terénu přenáší do digitální nebo grafické formy mapového díla

Z hlediska účelu se pak prováděná geodetická činnost dělí na:

Práce pro katastr nemovitostí
= např. vytyčení vlastnické hranice nebo zaměření stavby za účelem jejího vyznačení v katastrální mapě.

Práce pro projekci a realizaci staveb
= např. vyhotovení geodetického podkladu pro projekt stavby, vytyčovací práce, zaměření skutečného provedení stavby.

 Geodetické společnosti:

 

Poptat službu