Katastr nemovitosti

ℹ️ Pokud potřebujete zjistit, kdo je vlastníkem nějaké nemovitosti, musíte být od 1. 6. 2021 do katastru přihlášeni - PRVNÍ ČÁST

1️⃣ Dálkový přístup do katastru nemovitostí Tato varianta je pro vás nejlepší, pokud potřebujete mít přístup, jak do bezplatné služby Nahlížení do katastru nemovitostí tak i do placené služby Dálkový přístup do katatastru nemovitostí, abyste si mohli stáhnout např. plnohodnotné výpisy z listů vlastnictví, které jsou zpoplatněné, ale i nabývací tituly atd. Žádost můžete poslat třemi způsoby:

a) Poštou nebo osobně V tomto případě musíte na žádosti ověřit svůj podpis a doručit na adresu: Český úřad zeměměřický a katastrální Odbor správy dat, Oddělení služeb uživatelům Pod sídlištěm 1800/9 18211 Praha 8

b) Prostřednictvím datové schránky IDDS uuaaatg Je nejsnažší možnost, pokud máte zřízenou datovou schránku. Totožnost se považuje za prokázanou, je-li dokument žádosti zaslán prostřednictvím datové schránky žadatele.

c) e-mailem na adresu cuzk@cuzk.cz: Žádost musí být podepsána uznávaným elektronickým podpisem (který mimo jiné obsahuje tzv. identifikátor MPSV).)


Štítky
Sdílet